O‘zbekiston turizm sohasi keng rivojlanib borayotgan davlatlar qatoriga kiradi

Turizmni rivojlantirishda milliy brend mahsulotlar ishlab chiqarish ham muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Samarqand shahrida milliy hunarmandchilik va amaliy san’atning tarixiy namunasi sifatida e’tirof etilayotgan “Samarqand qog‘ozi”ni ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilganligi ma’lum. Ta’kidlash joizki, o‘rta asrlarda Qo‘qon shahrida ham qog‘oz ishlab chiqarilgan va bu qog‘oz Markaziy Osiyoda o‘z sifati bilan mashhur bo‘lgan. Qo‘qon shahri hamisha…

Turizmni rivojlantirishda milliy brend mahsulotlar ishlab chiqarish ham muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Samarqand shahrida milliy hunarmandchilik va amaliy san’atning tarixiy namunasi sifatida e’tirof etilayotgan “Samarqand qog‘ozi”ni ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilganligi ma’lum. Ta’kidlash joizki, o‘rta asrlarda Qo‘qon shahrida ham qog‘oz ishlab chiqarilgan va bu qog‘oz Markaziy Osiyoda o‘z sifati bilan mashhur bo‘lgan.

Qo‘qon shahri hamisha yirik hunarmandchilik va savdo markazi bo‘lgani bois qog‘oz tayyorlash sohasi ham yuksak darajada rivojlangan. O‘sha davrlarda Qo‘qonning yuqori sifatli va mayin qog‘ozi butun Sharqda mashhur bo‘lgan. Qo‘qonda qog‘ozgarlik bilan bog‘liq ravishda sahhoflik (muqavasozlik), lavvohlik (lavha-chizish), musavvirlik, xattotlik san’ati nihoyat darajada rivojlanadi.

Davomi bor……

Author: Uyushma axborot xizmati