Kulolchilik haqida ma’lumot

Kulolchilik xalq amaliy sanʼati turlaridan boʼlib, hunarmandchilikning loydan, gildan turli buyumlar, idishlar, qurilish materiallari tayyorlaydigan sohaga kiradi. Kulolchilikda asosiy xomashyo tabiiy tuproq boʼlib, loy qancha koʼp pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi boʼladi. Kulolchilikning bezak sanʼati boʼlgan koshinkorlik sanʼati Markaziy Osiyoning meʼmorchiligida keng rivojlandi. Kulolchilik – Oʼzbekiston xalq amaliy sanʼatinig eng qadimiy, gʼoyat qiziqarli turlaridan biri….

Kulolchilik xalq amaliy sanʼati turlaridan boʼlib, hunarmandchilikning loydan, gildan turli buyumlar, idishlar, qurilish materiallari tayyorlaydigan sohaga kiradi. Kulolchilikda asosiy xomashyo tabiiy tuproq boʼlib, loy qancha koʼp pishitilsa, sopolning sifati shuncha yaxshi boʼladi. Kulolchilikning bezak sanʼati boʼlgan koshinkorlik sanʼati Markaziy Osiyoning meʼmorchiligida keng rivojlandi.

Kulolchilik – Oʼzbekiston xalq amaliy sanʼatinig eng qadimiy, gʼoyat qiziqarli turlaridan biri. Mamlakatimiz hududida kulolchiliknig koʼplab asosiy maktab va markazlari mavjud. Rishton, Buxoro, Gʼurumsaroy, Toshkent, Xorazm, Samarqand va Qashqadaryo kulolchilik maktablarini sanash mumkin. Ushbu kulolchilik maktablari bir biridan yaratilgan mahsulotlarni tayyorlanish uslubi, naqsh-gullari, rangi va pardozi bilan biri-biridan farqlanadi.

Author: Uyushma axborot xizmati