Naqsh haqida qisqacha ma’lumot

Naqsh  degani nima? «Naqsh» arabcha so‘z bo‘lib, tasvir, gul ma’nolarini anglatadi. U elementlari ma’lum tartibda takrorlanadigan qush, hayvon, o‘simliklar, geometrik shakllar va boshqalarning ma’lum tartibda takrorlanishidan hosil qilingan bezakdir. Naqshlar qanday turlarga bo‘linadi?  Naqshlar mazmuniga ko‘ra o‘simliksimon, geometrik naqshlarga, gulli, guruh, ramziy va boshqa turlarga bo‘linadi.

Naqsh  degani nima?
«Naqsh» arabcha so‘z bo‘lib, tasvir, gul ma’nolarini anglatadi. U elementlari ma’lum tartibda takrorlanadigan qush, hayvon, o‘simliklar, geometrik shakllar va boshqalarning ma’lum tartibda takrorlanishidan hosil qilingan bezakdir.
Naqshlar qanday turlarga bo‘linadi?  Naqshlar mazmuniga ko‘ra o‘simliksimon, geometrik naqshlarga, gulli, guruh, ramziy va boshqa turlarga bo‘linadi.

Author: Uyushma axborot xizmati